Twenty Elephants - Training & Coaching (logo)
Twenty Elephants helpt jou, je team en de organisatie met vragen op het gebied van interpersoonlijke communicatie. Er kan immers van alles spelen. Bijvoorbeeld dat je bij jezelf opmerkt dat je bepaalde vaardigheden moet aanscherpen om effectiever te zijn. Dat het rommelt in een team of dat een team beter kan presteren dan het nu doet. Of je wil jouw team meekrijgen in een veranderproces of nieuwe werkwijze. Twenty Elephants luistert, analyseert en komt met oplossingen in de vorm van coaching, training en advies.
The elephant in the room
Het hebben van een mening...

"Niemand zal willen ontkennen dat iedereen recht heeft op zijn eigen mening. Het is dan ook opmerkelijk om te zien dat in een groep waarin één persoon een afwijkend standpunt inneemt, de overige groepsleden er bovenmatig veel energie in steken om het deviante groepslid te overtuigen. Wanneer deze aan zijn standpunt blijft vasthouden, zal hij zich gegarandeerd impopulair maken. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar het moet wel een goedgekeurde mening zijn. Een groepslid met een afwijkende mening brengt onzekerheid in de groep en daar houden we niet zo van. In groepen wordt een sterke druk uitgeoefend op conformistisch gedrag. Dit heeft vaak het gewenste resultaat, omdat mensen bijzonder gevoelig zijn voor groepsdruk. Het vereist buitengewoon veel energie en overtuiging om zich als enkeling staande te houden. Er is vaak niet eens veel groepsdruk voor nodig om iemand tot conformeren te brengen. Zelfs wie overtuigd is van zijn gelijk, kan aan het wankelen gebracht worden indien hij als enige dat standpunt heeft.

In een onderzoek werd aan proefpersonen gevraagd om de lengte van een lijnstuk te schatten in vergelijking met een standaardlijnstuk. Er werden steeds drie lijnstukjes aangeboden en men moest aangeven welk van de drie even lang als het standaardlijnstuk was. Het oordeel werd aan een groepje gevraagd, waarvan slechts één werkelijk proefpersoon was. De anderen waren hulpjes van de experimentator en gaven steeds allen hetzelfde foute antwoord. De proefpersoon gaf vervolgens als laatste zijn oordeel. Hoewel het zonder meer duidelijk was wat het goede antwoord was, trok slechts een kwart van de proefpersonen zich niets aan van de voorafgaande foute antwoorden. Zij gaven het juiste antwoord. De overigen conformeerden zich in wisselende mate. Het bleek daarbij essentieel te zijn dat de meerderheid unaniem was. Het conformisme nam af als de unanimiteit doorbroken werd, al was het maar door één persoon en al was het met een andere mening dan de eigen.

De meeste mensen zullen van zichzelf denken dat zij niet onder deze groepsdruk zullen bezwijken. Er is geen reden om aan te nemen waarom dit het geval zou zijn. Vooralsnog is de kans één op vier dat men minder flink uit de bus komt. Het is een schrale troost dat we pas dapper worden als er nóg een deviant is."

(uit: Mensen onder elkaar: psychologie van sociale interacties. Dick M. Drost, 1996)

The elephant in the room
20 learnings
 1. Leren werkt het best als er meerdere zintuigen worden aangesproken
 2. Leren samen met anderen is effectiever dan alleen
 3. Videofeedback: jezelf terugzien geeft een groter leereffect
 4. Emoties spelen een belangrijke rol in leren, een veilige leeromgeving is essentieel
 5. Feedback zegt net zo veel over de gever, als over de ontvanger
 6. Een vaardigheid wordt eigen gemaakt door dit in een periode van 6 weken regelmatig te oefenen
 7. Slechte faciliteiten kunnen het leereffect negatief beïnvloeden
 8. Mensen die gestuurd zijn naar een training, zijn in eerste instantie minder gemotiveerd
 9. Weerstand tijdens een training is vaak onbewust
 10. Het kan effectief zijn om de training te laten plaatsvinden op een andere locatie dan de werkplek zelf
 11. Werknemers die van hun werkgever een training mogen doen, ervaren dit als erkenning en beloning
 12. Training en ontwikkeling dragen bij aan het werkplezier
 13. Niet investeren in ontwikkeling van je medewerkers kent zijn weerslag op de omzet
 14. Werkplezier wordt voor een heel groot deel bepaalt door de sfeer op het werk
 15. Sommige opdrachtgevers zijn bang dat een training te confronterend is
 16. Andere opdrachtgevers geven juist aan dat het wel mag ‘schuren’
 17. Angst en spanning horen bij het leerproces
 18. Werkgevers geven in de helft van de aanvragen andere leerwensen aan dan de medewerkers die daadwerkelijk de training volgen
 19. Niet luisteren naar elkaar is één van de grotere problemen binnen organisaties
 20. Vaak is onduidelijk bij opdrachtgevers wat het verschil is tussen diverse vormen van leren, zoals training coaching, workshops of een cursus.
Sociale vaardigheden zijn onmisbaar voor een effectieve organisatie.
juistonjuist

JUIST! Sociale vaardigheden zijn in het leven, dus ook op de werkvloer, onmisbaar. Over het belang ervan kunnen we kort zijn. Zonder sociale vaardigheden ben je niet sociaal. Het wordt dan heel ingewikkeld om contact te leggen met klanten of collega’s.

Zonder sociale vaardigheden geen team en geen organisatie. Kortom: zonder sociale vaardigheden valt een organisatie als een kaartenhuis in elkaar.

Het hebben van een olifantenhuid
Het puntje van de ijsberg
‘Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie’ _Carl Jung