Twenty Elephants - Training & Coaching (logo)

Visie

De visie van Twenty Elephants is gevormd door en gebaseerd op onderstaande inzichten en theoretische invalshoeken.

Psychologie

Alles is psychologie. Dat betekent dat alles wat we doen gebaseerd is op psychologische processen. Wanneer we iets willen leren of specifiek gedrag willen veranderen, is het zinvol stil te staan bij deze processen.

Onze achtergrond ligt in de psychologie van het individu (Klinische Psychologie) en de psychologie van de groep (Training & Development). De combinatie van deze twee is bepalend voor de manier waarop wij kijken naar gedragsverandering binnen training en coaching.

Onze klinisch psychologische manier van kijken, zorgt ervoor dat we in staat zijn een nauwkeurige analyse te maken van gedrag. We houden ons bezig met de fundamentele vraag: ‘waarom doen we wat we doen?’. Wij begrijpen hoe gedrag tot stand komt, welke factoren gedrag beïnvloeden en instandhouden. Zo weten we wat nodig is om een verandering in gedrag te bewerkstelligen. Én weten we wat wij, als trainers, in ons gedrag moeten doen om ervoor te zorgen dat een ander in staat is dit leerproces aan te gaan.

Wanneer het gaat om groepsdynamische thema’s, zoals groepsnormen, sociale beïnvloeding, cohesie, veiligheid, rollen en posities, zijn wij in staat hierop in te spelen zodat het proces in goede banen wordt geleid en er daadwerkelijk iets kan worden geleerd, met en van elkaar.

Zowel de individuele als groepsdynamische benadering komt terug in hoe wij werken.

Slow Learning

We zien in de praktijk dat alles snel moet en gaat. Dat we veel willen in korte tijd. De verleiding is dan ook groot om hetzelfde te doen wanneer het om leren gaat. Wanneer je kijkt naar gedrag dat over de jaren is ontstaan en waar je structureel verandering in wilt aanbrengen, dan is het eigenlijk niet raar dat dit moeilijk van het ene op het andere moment te realiseren is. Wij zijn ervan overtuigd dat elke activiteit gericht op het leren van nieuw gedrag en het krijgen van nieuwe inzichten tijd en aandacht verdient.  We helpen onze klanten bij het maken van keuzes en het aanbrengen van focus om ervoor te zorgen dat doelen daadwerkelijk behaald worden. Dit is ons uitgangspunt bij de ontwikkeling en uitvoering van onze trainingen en coachings. Hoe we dit voor jouw organisatie het best kunnen vormgeven, bekijken we samen.

IJsberg

Het gedrag dat we van elkaar zien is maar het topje van de ijsberg. We zijn natuurlijk veel meer dan ons gedrag. Wat we niet zien is hoe ons gedrag tot stand is gekomen. Als je nieuw gedrag wilt aanleren is het van belang contact te maken met alles wat onder het wateroppervlak zit. IJsberg als metafoor: het gedrag dat we van elkaar zien is maar het topje van de ijsberg. Tegelijkertijd zorgt de ijsberg ervoor dat we elkaar niet altijd begrijpen omdat we niet zien wat er bij de ander onder water zit. Door te onderzoeken wat iemand beweegt, begrijp je iemand beter en ben je in staat effectiever te handelen.

Locus of control

Vaak hebben we het idee dat we onze omgeving niet kunnen beïnvloeden, dat ‘het’ ons overkomt: een lastige klant, een vermoeiende collega, een onverantwoordelijke medewerker. Het is belangrijk je te realiseren dat je invloed kunt uitoefenen op je omgeving, door bewust bepaald gedrag te kiezen. Leg de 'locus of control' bij jezelf en niet bij je omgeving. Zodra je in contact staat met anderen, of dat nu privé is of zakelijk, neem je jezelf mee in dat contact. Jij bent je eigen instrument. Om het gewenste effect te bereiken moet je weten hoe je die het beste kunt inzetten. Het is de kunst om je kwaliteiten optimaal te benutten en te weten hoe je met je valkuilen omgaat.

Systemen

De omgeving waarin we leven bestaat uit talloze systemen. Ons werk, familie, gemeenschap, vriendengroep, sportclub et cetera. Het systeem waarin we zitten, vraagt bepaald gedrag van ons. Het doel is om binnen diverse systemen, effectief gedrag te laten zien en hier flexibel in te zijn. Daarvoor is het nodig om te herkennen hoe het systeem van invloed is op jou en hoe jij invloed uitoefent op het systeem.