Twenty Elephants - Training & Coaching (logo)

Coaching

Een coachingstraject is interessant wanneer je bent vastgelopen in een belemmerend patroon. Daar waar training vooral gericht is op het aanleren van nieuwe vaardigheden, is een coachingstraject met name  gericht op het onderzoeken van obstakels en instandhoudende factoren waardoor het niet lukt gewenst gedrag te laten zien. Het kan zijn dat dit zich manifesteert binnen het individu of juist binnen het team. Twenty Elephants biedt coaching gericht op het individu of op het team.

Individuele coaching

Bij individuele coaching ga je in een aantal sessies, verspreid over een bepaalde periode, samen met de coach aan de slag met jouw coachvraag.

Een coachvraag kan betrekking hebben op verschillende gebieden: zingeving, balans werk en privé, carrière, persoonlijke effectiviteit et cetera. Soms heb je al heel duidelijk voor ogen wat je coachvraag is. Soms kun je er nog niet je vinger opleggen; voel je je onrustig, heb je last van een knagend gevoel of voel je je niet in balans. Het is niet erg als je deze vraag nog niet helder hebt. Ook dit kan onderdeel zijn van het coachtraject en kun je samen met je coach achterhalen waar jij aan wilt werken.

Teamcoaching

Als een team niet goed functioneert gaat dit ten koste van het welzijn van de teamleden, de prestaties die het team levert en kan het team zich niet verder ontwikkelen. Dit heeft natuurlijk consequenties voor de organisatie als geheel. Mensen kunnen uitvallen, klanten raken ontevreden, er kan een negatieve werksfeer ontstaan.

Vaak zien we dat het voor een team ontzettend lastig is om zelf uit destructieve patronen te komen. Het kan verstandig zijn het team te laten begeleiden door een teamcoach van buitenaf die geen onderdeel uitmaakt van het bestaande systeem. De teamcoach bekijkt samen met het team wat de gezamenlijke coachvraag is. Soms is dit kraakhelder en in andere gevallen zal de coach met het team onderzoeken wat deze vraag is.

Aanleidingen voor teamcoaching kunnen zijn:

  • Er zijn eilandjes binnen een team, waardoor de samenwerking stagneert
  • Teamleden luisteren slecht naar elkaar en er wordt onvoldoende afgestemd met elkaar
  • Er is geen teamgevoel
  • Teams moeten voorbereid worden op een verandering, of er is net een verandering geweest
  • Het team neemt geen verantwoordelijkheid